Steel Sigorta ve Reasürans Brokerliği

MÜHENDİSLİK SİGORTALARI

Steel Sigorta ve Reasürans Brokerliği

MÜHENDİSLİK SİGORTALARI

İnşaat (Tüm Riskler) Sigortası (C.A.R)
İnşaat All Risks Sigortası, inşaat projenizin ilk aşamasından, projenin bitimine kadar olan süre içerisinde doğa, teknik ve insan kaynaklı risklere karşı koruma sağlayan sigorta ürünüdür.
İnşaat All Risk Sigortası Teminatları

 • Yangın teminatı
 • Sel ve su baskını
 • Deprem, yer kayması, toprak çökmesi, kaya düşmesi
 • Hava ve kara taşıtlarının çarpması
 • Hırsızlık
 • Personel kaynaklı riskler; kötü işçilik, dikkatsizlik, ihmal vb.
 • Genel ve özel şartlarda belirtilmemiş diğer hasarlar

 

Ek Teminatlar
Aşağıdaki haller dolayısıyla meydana gelen ziya ve hasarlar sigorta teminatının dışındadır. Ancak bu maddeler ek sözleşme ve belirtilen limitlerle teminata dahil edilebilir.

 • İş makineleri (CPM)
 • Geçici şantiye tesisleri (CPE)
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Nakliye ve fazla mesai masrafları
 • Şahıs sorumluluk
 • Çapraz sorumluluk
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketleri ve terörizm
 • Bakım devresi

Montaj (Tüm Riskler) Sigortası
Montaj All Risks Sigortası, faaliyet alanı içerisinde montajı yapılacak değerlerin doğa, teknik ve insan kaynaklı risklere karşı korunmasını sağlayan sigorta ürünüdür. Bu sigortada teminatlar, montajı yapılacak makinelerin montaj alanına indiği anda başlar, tesisin çalışır hale gelmesi ile son bulur.