Steel Sigorta ve Reasürans Brokerliği

FİNANSAL SİGORTALAR

Steel Sigorta ve Reasürans Brokerliği

FİNANSAL SİGORTALAR

 • Günümüzün rekabetçi döneminde, uzman ekibimizle; sorumlulukları gitgide artan yöneticilere, profesyonellere ve kurumlara uygun finansal sigorta çözümlerinin danışmanlığını yapıyoruz.
 • Mesleki Sorumluluk Sigortası
  Sigortalının mesleki faaliyetlerini ifa ederken yapabileceği hatalar sebebiyle hizmet verdiği üçüncü şahıslar zarara uğrayıp bunu sigortalıdan tazmin etmek istediklerinde, sigortalının yasal olarak ödemek zorunda kalacağı tazminat tutarlarını ve dava açılması neticesinde oluşan savunma masraflarını teminat altına alan bir sorumluluk sigortası ürünü. 
 • Yönetici Sorumluluk Sigortası
  Şirket ve bağlı ortaklıklarında görevli yönetim kadrosunun (yönetim kurulu üyeleriyle diğer yönetici ve müdürüler) görevlerini ifa ederken yapabilecekleri hatalar sebebiyle oluşan zararları karşılamaları istendiğinde yasal olarak ödemek zorunda kalacakları tazminat tutarlarını ve dava durumunda oluşan savunma masraflarını teminat altına alan bir sorumluluk sigortası ürünü. 
 • Halka Arz Sorumluluk Sigortası
  Halka Arz Sorumluluk Sigortası; şirketlerin menkul kıymetlerinin halka arzından, roadshow ve sunumlar dahil, izahnameden kaynaklanan risklerini teminat altına alan bir sorumluluk sigortası ürünü.
 • Kapsamlı Emniyeti Suiistimal Sigortası
  Sigortalının bordrolu olarak çalıştırdığı kişi ya da kişilerin kendilerinin sorumluluğuna verilen nakit, kıymetli evrak ve bunlarla ilgili işler üzerindeki yetki ve tasarruflarını kasıt veya kötü niyet ile suiistimal etmeleri sonucu oluşan zararları karşılayan bir ürün. Ayrıca üçüncü şahısların hırsızlık, kalpazanlık, evrak sahteciliği fiilleri sonucu oluşan zararları ve bilgi işlem yoluyla yapılan hırsızlık fiilleri ile bağlantılı olarak sigortalının maruz kaldığı doğrudan mali zararları da teminat altına alınıyor.
 • Veri Koruma Sigortası
  Sigortalının, siber saldırı sonucu uğradığı zararları (veri kaybı ve bununla bağlantılı kar kaybı) veya üçüncü şahıslar tarafından veri sızıntısı veya veri kaybı sebebiyle uğranılan zararların sigortalıdan talep edilmesi sonucu sigortalının yasal olarak ödemek zorunda kaldığı tutarları teminat altına alan bir sigorta ürünü.