Steel Sigorta ve Reasürans Brokerliği

LOJİSTİK SİGORTALARI

Steel Sigorta ve Reasürans Brokerliği

LOJİSTİK SİGORTALARI

  • Taşıyıcı Sorumluluk / CMR / FFL :
  • Nakliye Aracılığı Sorumluluk (FFL) Sigortası; ulusal ve uluslararası taşımacılık ve depolama işleri yapan nakliyat firmalarının nakliye, taşıma, depolama veya taşımacılığa ait diğer işleri ile ilgili bedelli taşıma sözleşmelerinden doğan sorumluluklarını poliçede belirtilen şart ve limitler dâhilinde teminat altına alan bir Sorumluluk sigortasıdır.
  • Stock Through Put ( STP ) :
  • Sigortaya konu ürünün üretim sürecinden başlayarak nihai kullanıcıya ulaşana kadar maruz kalabileceği tüm risklere karşı poliçe şartları doğrultusunda teminat sağlayan sigorta türüdür. Ürünün Uluslararası Nakliyat, İç Taşıma ve Depolardaki riskleri geniş teminatlar ile güvence altına alınmaktadır.
  • Depocu Sorumluluk :
    Sigortalının ticari faaliyeti sebebiyle bir sözleşmeye bağlı olarak sorumlu olduğu ve adresleri poliçe üzerinde belirtilen kapalı alana sahip depo sınırları içerisinde üçüncü sahıslara ait emtiaların yükleme, boşaltma, istifleme, yer değiştirme faaliyetleri başta olmak üzere karşılaşabileceği riskler için koruma sağlayan poliçe türüdür. Sigortalıya yüklenebilecek yasal sorumluluklar çerçevesinde emtia da oluşabilecek fiziki hasarlar ile üçüncü şahıslara verilebilecek maddi ve/veya bedeni zararlar poliçe üzerinde belirtilen özel şart, kloz ve limitler ile teminat altına alınmaktadır.