Steel Sigorta ve Reasürans Brokerliği

POLİTİK RİSK

Steel Sigorta ve Reasürans Brokerliği

POLİTİK RİSK

Politik Şiddet; Türkiye kapsamında sağlanan teminatlar grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri (GLKHH) ve terör kapsamıyla sınırlı bir yapıya sahiptir. Politik Şiddet sigortası ile bu kısıtlar daha da genişletilerek siz müşterilerimize sunulmaktadır. İlgili sigorta poliçesi ile savaş, kalkışma, darbe vb. teminatlar poliçe kapsamına dahil edilmektedir.

Politik risk sigortası firmanın kendi ülkesi dışında yaptığı yatırım ve ticarette oluşacak ticari kayıpları teminat altına almaktadır. Bu sigorta şirketlerin kendi otoriteleri hariç bütün dünyada oluşacak kayıplarını güvence altına almaktadır.
İlgili sigorta ülkemiz firmalarının daha önce farklı coğrafyalarda yaşadığı problemleri teminat altına almaktadır:

  • Savaş, ambargo, ayaklanma vb. politik kaoslar durumları
  • Alacağınız olan bakiyenin transferinin gerçekleşmeme riski
  • Devlet kurumları ile yaptığınız işler sonrası hak edişinizin yatırılmama riski