Steel Sigorta ve Reasürans Brokerliği

KEFALET SİGORTASI

Steel Sigorta ve Reasürans Brokerliği

KEFALET SİGORTASI

  • Kefalet Sigortası bankalar tarafından sunulan teminat mektubuna alternatif olarak sunulan finansal bir sigorta ürünüdür; sigorta şirketi, borçlunun sözleşmeden ve/veya kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmemesi riskine karşı alacaklıya/işverene düzenlediği kefalet senedi bedeline kadar kefil olmaktadır.
  • 05 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunda yapılan değişiklikle; firmaların ihalelere katılırken banka teminat mektubu yerine Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin de verilebileceği düzenlenmiştir.
    Bu teminat ile sigorta şirketi, borçlunun sözleşmeden ve/veya kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmemesi riskine karşı alacaklıya/işverene düzenlediği kefalet senedi bedeline kadar kefil olmaktadır.

    Bankacılık sektöründeki teminat mektuplarına alternatif olarak yapılan bir finansal enstrüman niteliğindedir.